อบรมการใช้งาน Traffy Fondue ทั้งจังหวัด

การใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองในระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้งานในทุกหน่วยงานทั้งจังหวัดได้ เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE chatbot แบบอัตโนมัติได้ สามารถติดตามการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ มีข้อมูลเมืองเชิงพื้นที่ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ บริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งรายงานสถิติเชิงลึกบน Dashboard เพื่อใช้บริหารจัดการเมืองระดับจังหวัด

สรุปจังหวัดที่ใช้งาน Traffy Fondue ในทุกหน่วยงานทั้งจังหวัด

จังหวัดวันที่จัดอบรม (Kickoff)จำนวนหน่วยงาน
1. นครราชสีมา2 ส.ค. 65412
2. อุบลราชธานี6 ก.ย. 65264
3. ขอนแก่น4 พ.ย. 65317
4. พะเยา9 พ.ย. 65158
5. ลำพูน25 พ.ย. 65104
6. ปราจีนบุรี30 พ.ย. 6570
7. ภูเก็ต19 – 20 ธ.ค. 65120
8. เพชรบูรณ์10 – 13 ม.ค. 66127
9. สมุทรปราการ28 ก.พ – 1 มี.ค. 66120
10. สระบุรี24 – 25 เม.ย. 66170
11. เชียงใหม่16 มิ.ย. 66161
12. ลำปาง24 ก.ค. 66241
13. ศอ.บต (หาดใหญ่)15 – 16 ส.ค. 6645
14. สิงห์บุรี28 – 29 ส.ค. 66124
15. ตรัง22 ก.ย. 66156
16. นนทบุรี24 ต.ค. 66113
17. ร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างประสานงาน106

22 ก.ย. 66
ตรัง

ผู้ว่าฯ จ.ตรัง เปิดอบรม Traffy Fondue

จำนวน 156 คน ณ ห้องบรรยาย L2212 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ่านต่อ

28 – 29 ส.ค. 66
สิงห์บุรี

ปลัด จ.สิงห์บุรี เปิดอบรม Traffy Fondue

จำนวน 124 คน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ่านต่อ

15-16 ส.ค. 66
ศอ.บต.

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดอบรมการใช้งาน Traffy Fondue

จำนวน 50 คน ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ

24 ก.ค. 66
ลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดลำปาง

จำนวน 241 หน่วยงาน ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง อ่านต่อ

16 มิ.ย. 66
เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการปัญหาบ้านเมือง Traffy Fondue จังหวัดเชียงใหม่”

จำนวน 161 หน่วยงาน ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ่านต่อ

24-25 เม.ย. 66
สระบุรี

ผู้ว่าฯ สระบุรี เปิดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ทุกหน่วยงาน อปท. และส่วนงานราชการ ทั้ง จ.สระบุรี

จำนวน 170 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านต่อ

28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ Kick Off ใช้งาน Traffy Fondue ทุกหน่วยงาน อปท. และส่วนงานราชการ ทั้ง จ.สมุทรปราการ

จำนวน 120 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

10-13 ม.ค. 66
เพชรบูรณ์

ท่านท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับอปท.

จำนวน 127 หน่วยงานทั้งจังหวัด ณ โรงแรมบูรพา จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ

19-20 ธ.ค. 65
ภูเก็ต

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต Kick Off ใช้งาน Traffy Fondue ทุกหน่วยงานทั้ง จ.ภูเก็ต

จำนวน 120 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ่านต่อ

25 พ.ย. 65
ลำพูน

ผู้ว่าฯ ลำพูน เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าฯ จ.ลำพูน เปิดอบรม Traffy Fondue ให้กับหน่วยงานทั้งจังหวัด ได้แก่ อบต. เทศบาล ส่วนงานราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวน 104 หน่วยงาน ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ

9 พ.ย. 65
พะเยา

พะเยา อบรมใช้งาน Traffy Fondue ผ่าน Zoom

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าฯพะเยา และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ รวม 160 คน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ผ่านระบบ ZOOM โดยวิทยากรจาก NECTEC

4 พ.ย. 65
ขอนแก่น

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น Kick Off โครงการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้วย “Traffy Fondue”

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่า ข้อมูลที่แจ้งเข้ามาผ่าน “Traffy Fondue” จะถูกรวบรวมและประมวลผลฐานข้อมูลภาพรวมของจังหวัด เกิดความสะดวกในการกำกับติดตามได้ทันที จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ประชาชนโดยทั่วไป เข้ามาใช้งาน”Traffy Fondue” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาขอนแก่นให้มีความเรียบร้อย น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อ่านต่อ

6 ก.ย. 65
อุบลราชธานี

ผู้ว่าฯ อุบล มอบหมายให้เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นวิทยากรอบรม Traffy Fondue

จำนวน 264 หน่วยงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อุบลราชธานี

2 ส.ค. 65
นครราชสีมา

ผู้ว่าฯโคราช Kick Off ใช้งาน Traffy Fondue ทุกหน่วยงานทั้ง จ.นครราชสีมา

จำนวน 412 หน่วยงาน ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา อ่านต่อ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Traffy Fondue ระดับจังหวัด

คู่มือการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองสำหรับเทศบาล อบต. ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรมที่นี่