จ.ขอนแก่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue เพื่อนำไปใช้งานรับเรื่องแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับเทศบาล อบต. ส่วนงานราชการ จำนวน 317 หน่วยงานทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น