ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784
แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการ
เหตุสาธารณภัย

ประชาชน พบเห็นเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ ฯลฯ
หรือต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE @1784DDPM

เจอภัย แจ้งได้ ง่ายๆ ผ่าน LINE @1784DDPM ทั่วประเทศ

ปภ.ขอเชิญชวนทุกคน แจ้งเหตุและแชร์ข้อมูลภาพเหตุการณ์ และพิกัดตำแหน่ง ณ​ จุดเกิดเหตุสาธารณภัย ผ่าน LINE @1784DDPM ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ ปภ. ในพื้นที่เกิดเหตุได้ทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วประเทศ

ผู้พบเหตุสามารถติดตามการดำเนินงานแก้ไข ช่วยเหลือ และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ ปภ. ในพื้นที่เกิดเหตุได้

วิดีโอสอนการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน LINE @1784DDPM

ขั้นตอนการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน LINE @1784DDPM

  1. เพิ่ม ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @1784DDPM
  2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
  3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา
  4. กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา

ตัวอย่างการแจ้งเหตุสาธารณภัย

แจ้งเหตุอัคคีภัย
แจ้งเหตุวาตภัย
แจ้งเหตุภัยทางถนน
แจ้งเหตุภัยแล้ง