เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย.
แพลตฟอร์มขึ้นทะเบียน ประเมิน แจ้งปัญหาและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

หากคุณพบเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ลิฟท์ ทางเดิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ แจ้งได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE: เมืองใจดี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND

โลโก้เมืองใจดี

ร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อเอื้อเฟื้อพื้นที่สาธารณะให้เข้าถึงได้ ทุกคน ทุกวัย และใช้ประโยชน์ได้ แจ้งง่ายๆ ผ่าน LINE: เมืองใจดี

เจ้าของพื้นที่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE: เมืองใจดี เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่าน ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE: เมืองใจดี ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่ ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายได้ ให้กลายเป็นเมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย

ผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิก ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งหรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE: เมืองใจดี ได้ง่ายๆ หากผ่านเกณฑ์การประเมิน เจ้าของสถานที่นั้นๆ จะได้รับใบรับรองมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุหรือคนทุกวัย สามารถเข้าถึง เดินทางมายังสถานที่ของท่านได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” สร้าง “เมืองใจดีเที่ยวได้ทุกวัย” ด้วยกันนะครับ…

QR Code LINE เมืองใจดี
หน้าจอริชเมนู ขึ้นทะเบียน ประเมิน แจ้งปัญหา ค้นหา

เชิญชวน หน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ และประชาชนทั่วไป
“ร่วมขึ้นทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อแบ่งปันข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือเพื่อนร่วมทาง ไปถึงจุดหมายได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสภาพร่างกาย

แชร์ตำแหน่ง
เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก
กดเลือกประเภทในภาพ
กดเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปภาพ ได้ง่ายๆ
กดเลือกชั้นที่ตั้งในภาพ
เลือกชั้นที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึงได้ทุกที่  
กดเลือกบริเวณที่ตั้งในภาพ
เลือกบริเวณที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง
ส่งรูปภาพประกอบ
เลือกส่งรูปภาพ ที่ชัดเจน สังเกตได้โดยง่าย
รับการ์ดแจ้งขึ้นทะเบียน
รับการ์ดยืนยัน สะสมการแจ้ง แลกรางวัล ตามเงื่อนไข  

เชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิกและประชาชนทั่วไป
“ร่วมประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง ให้พร้อมใช้งานได้โดยง่าย

ประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก
เลือกประเมินจากการ์ดรับแจ้งได้สะดวก เข้าถึงทุกพื้นที่
ถาม-ตอบการประเมิน
เลือกประเมินจากคำถาม-ตอบ โดยกดปุ่มในรูปได้ง่ายๆ
รับการ์ดประเมิน
รับการ์ดยืนยันการประเมิน ส่งต่อข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุง  

เชิญชวน ประชาชนทั่วไปผู้พบเห็นปัญหา
“ร่วมแจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลไปปรับปรุงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

แจ้งปัญหา
พิมพ์แจ้งปัญหา ส่งรูปภาพ พิกัดตำแหน่ง
กดเลือกประเภทในภาพ
เลือกประเภทสถานที่ ที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกดปุ่มในรูปได้ง่ายๆ
รับการ์ดแจ้งปัญหา
รับการ์ดยืนยันการแจ้งปัญหา ส่งต่อข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุง  

วิดีโอสอนขึ้นทะเบียน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 1. เพิ่ม เมืองใจดี เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND
 2. กดปุ่ม Rich Menu “ขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. กดปุ่ม “กดแชร์ตำแหน่ง”
 4. พิมพ์ชื่อและเลือกสถานที่ แล้วกดปุ่ม “แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง”
 5. กดปุ่ม “เพิ่มตึก/บริเวณ ด้วยชื่อนี้”
 6. เลือกประเภทสถานที่
 7. กดปุ่ม “เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก”
 8. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 9. เลือกชั้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่
 10. เลือกบริเวณที่สิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่
 11. กดปุ่ม “ถ่ายภาพประกอบ”
 12. จากนั้นจะได้รับการ์ดยืนยันการรับแจ้งการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ตัวอย่างรูปภาพการขึ้นทะเบียน

ข้อแนะนำการถ่ายรูปภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

วิดีโอสอนการแจ้งปัญหา
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

 1. เพิ่ม เมืองใจดี เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND
 2. กดปุ่ม Rich Menu “แจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. พิมพ์รายละเอียด ระบุประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบุ ใช้งานได้หรือไม่ เช่น “ลิฟท์ใช้งานไม่ได้”
 4. ถ่ายรูปสิ่งอำนวยความสะดวก แล้วกดส่ง
 5. กดแชร์ตำแหน่งที่พบปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 7. รอเจ้าหน้าที่ดำเนิการต่อไป