เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย.
แพลตฟอร์มขึ้นทะเบียน รับแจ้งปัญหาและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

หากคุณพบเห็นปัญหาเกี่ยวกับ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE : เมืองใจดี

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.
ร่วมขึ้นทะเบียน แจ้งปัญหาและประเมินได้ ง่ายๆ ผ่าน LINE : เมืองใจดี

เจ้าของพื้นที่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้ากิจการต่างๆ สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE : เมืองใจดี เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่ของท่าน ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งปัญหาและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกผ่าน LINE : เมืองใจดี ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันที เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่ ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายได้ ให้กลายเป็นเมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย

วิดีโอสอนขึ้นทะเบียน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 1. เพิ่ม เมืองใจดี เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 2. กดปุ่ม Rich Menu “ขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. พิมพ์รายละเอียด ระบุประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบุ มีหรือไม่มี เช่น “มีทางลาด”
 4. ถ่ายรูปสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสถานที่ แล้วกดส่ง
 5. กดแชร์ตำแหน่งที่พบปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 7. รอเจ้าหน้าที่ดำเนิการต่อไป

วิดีโอสอนการแจ้งปัญหา
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

 1. เพิ่ม เมืองใจดี เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 2. กดปุ่ม Rich Menu “แจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. พิมพ์รายละเอียด ระบุประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบุ ใช้งานได้หรือไม่ เช่น “ลิฟท์ใช้งานไม่ได้”
 4. ถ่ายรูปสิ่งอำนวยความสะดวก แล้วกดส่ง
 5. กดแชร์ตำแหน่งที่พบปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 7. รอเจ้าหน้าที่ดำเนิการต่อไป