สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย.
แพลตฟอร์มขึ้นทะเบียน ประเมิน แจ้งปัญหาและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

หากคุณพบเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ลิฟท์ ทางเดิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ แจ้งได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE OA @jaideecity หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND

โลโก้เมืองใจดี

ร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อเอื้อเฟื้อพื้นที่สาธารณะให้เข้าถึงได้ ทุกคน ทุกวัย และใช้ประโยชน์ได้ แจ้งง่ายๆ ผ่าน LINE OA @jaideecity

เจ้าของพื้นที่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE OA @jaideecity เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่าน ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE OA @jaideecity ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่ ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายได้ ให้กลายเป็นเมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย

ผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิก ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งหรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE OA @jaideecity ได้ง่ายๆ หากผ่านเกณฑ์การประเมิน เจ้าของสถานที่นั้นๆ จะได้รับใบรับรองมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุหรือคนทุกวัย สามารถเข้าถึง เดินทางมายังสถานที่ของท่านได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” สร้าง “เมืองใจดีเที่ยวได้ทุกวัย” ด้วยกันนะครับ…

สรุปผลการดำเนินโครงการให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน

QR Code LINE เมืองใจดี
หน้าจอริชเมนู ขึ้นทะเบียน ประเมิน แจ้งปัญหา ค้นหา

เชิญชวน หน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ และประชาชนทั่วไป
“ร่วมขึ้นทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อแบ่งปันข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือเพื่อนร่วมทาง ไปถึงจุดหมายได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสภาพร่างกาย

แชร์ตำแหน่ง
เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก
กดเลือกประเภทในภาพ
กดเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปภาพ ได้ง่ายๆ
กดเลือกชั้นที่ตั้งในภาพ
เลือกชั้นที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึงได้ทุกที่  
กดเลือกบริเวณที่ตั้งในภาพ
เลือกบริเวณที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง
ส่งรูปภาพประกอบ
เลือกส่งรูปภาพ ที่ชัดเจน สังเกตได้โดยง่าย
รับการ์ดแจ้งขึ้นทะเบียน
รับการ์ดยืนยัน สะสมการแจ้ง แลกรางวัล ตามเงื่อนไข  

เชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิกและประชาชนทั่วไป
“ร่วมประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง ให้พร้อมใช้งานได้โดยง่าย

ประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก
เลือกประเมินจากการ์ดรับแจ้งได้สะดวก เข้าถึงทุกพื้นที่
ถาม-ตอบการประเมิน
เลือกประเมินจากคำถาม-ตอบ โดยกดปุ่มในรูปได้ง่ายๆ
รับการ์ดประเมิน
รับการ์ดยืนยันการประเมิน ส่งต่อข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุง  

เชิญชวน ประชาชนทั่วไปผู้พบเห็นปัญหา
“ร่วมแจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลไปปรับปรุงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

แจ้งปัญหา
พิมพ์แจ้งปัญหา ส่งรูปภาพ พิกัดตำแหน่ง
กดเลือกประเภทในภาพ
เลือกประเภทสถานที่ ที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกดปุ่มในรูปได้ง่ายๆ
รับการ์ดแจ้งปัญหา
รับการ์ดยืนยันการแจ้งปัญหา ส่งต่อข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุง  

วิดีโอสอนขึ้นทะเบียน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 1. เพิ่ม @jaideecity เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND
 2. กดปุ่ม Rich Menu “ขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. กดปุ่ม “กดแชร์ตำแหน่ง”
 4. พิมพ์ชื่อและเลือกสถานที่ แล้วกดปุ่ม “แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง”
 5. กดปุ่ม “เพิ่มตึก/บริเวณ ด้วยชื่อนี้”
 6. เลือกประเภทสถานที่
 7. กดปุ่ม “เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก”
 8. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 9. เลือกชั้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่
 10. เลือกบริเวณที่สิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่
 11. กดปุ่ม “ถ่ายภาพประกอบ”
 12. จากนั้นจะได้รับการ์ดยืนยันการรับแจ้งการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวอย่างรูปภาพการขึ้นทะเบียน

ข้อแนะนำการถ่ายรูปภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

วิดีโอสอนการแจ้งปัญหา
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

 1. เพิ่ม เมืองใจดี เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND
 2. กดปุ่ม Rich Menu “แจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก”
 3. พิมพ์รายละเอียด ระบุประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบุ ใช้งานได้หรือไม่ เช่น “ลิฟท์ใช้งานไม่ได้”
 4. ถ่ายรูปสิ่งอำนวยความสะดวก แล้วกดส่ง
 5. กดแชร์ตำแหน่งที่พบปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. เลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก
 7. รอเจ้าหน้าที่ดำเนิการต่อไป

เข้าถึงข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา บนแผนที่ออนไลน์ https://ud.traffy.in.th/

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.