สำหรับประชาชน

แจ้งปัญหาง่ายๆ ผ่าน LINE ไปยังผู้รับผิดชอบในหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยตรง

แจ้งปัญหาที่พบได้ง่ายๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
หรือ สแกน QR code ประจำหน่วยงาน

เพียงคุยกับ Chatbot

แจ้งได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เกิน 30 วินาที

LINE ID: @TraffyFondue

ใช้ LINE สแกนคิวอาร์โค้ด หรือเพิ่มเพื่อน @TraffyFondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw แชทเพื่อแจ้งปัญหา และติดตามรายงานอัพเดทการแก้ไขปัญหาได้ ผ่านการแจ้งเตือนในของ LINE Chatbot

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาสำหรับประชาชน

การแจ้งปัญหา มี 2 วิธี คือ แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR Code ประจำหน่วยงาน และแจ้งปัญหาผ่าน LINE @TraffyFondue มีขั้นตอนดังนี้

การแจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR Code ประจำหน่วยงาน

การแจ้งปัญหาผ่าน LINE @TraffyFondue

คู่มือการแจ้งปัญหาผ่าน LINE Traffy Fondue สำหรับประชาชน

การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้

1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน

 1. สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ
 2. พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด*
 3. กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”
 4. กดเลือกประเภทปัญหา
 5. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่

2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
 2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
 3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน

 1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง
 2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
 3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่
 4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน

ตัวอย่างการแจ้งปัญหา

แจ้งปัญหาสาธารณภัย
แจ้งซ่อมภายในอาคารสำนักงาน
แจ้งปัญหาเมือง
แจ้งเก็บขยะรีไซเคิล
แจ้งขอความช่วยเหลือเรียกรถพยาบาล
แจ้งขอความช่วยเหลือจับงูเข้าบ้าน

ตัวอย่าง การแจ้งปัญหาผ่าน LINE Chatbot

traffyteam@gmail.com
LINE ID : @fonduehelp
โทรศัพท์: 086-901-6124

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.