แจ้งแบะแสการทุจริต

ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.
รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw

ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่าน LINE @traffyfondue ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้ทันที เพื่อบริหารจัดการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ป.ป.ช. ดำเนินงานภารกิจป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ Traffy Fondue

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้มีการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริต สำหรับ ป.ป.ช. โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. 52 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ 93 คน (ใน 48 จังหวัด 4 ภาค) เข้าร่วมใช้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สะดวก รวดเร็วและตรวจสอบได้

ตัวอย่าง QR Code รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

แจ้งปัญหาผ่าน LINE

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ช
 2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
 3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

ค้นหาหน่วยงานรับเรื่องในพื้นที่

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ช
 2. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” แล้วกดส่ง
 3. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
 4. กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา

ป.ป.ท. ดำเนินงานภารกิจป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ Traffy Fondue

ป.ป.ท. เตรียมนำ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู) มาปรับใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฯ ป.ป.ท. ได้ติดตามความคืบหน้าในการนำระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน Application และ Line ในระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู) มาปรับใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
ที่มา: https://www.facebook.com/PRPACC/posts/1847619155415510

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจากทั่วประเทศ รวมจำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อต้านการทุจริตโดยภาคประชาชนในระบบ Traffy Fondue” มีผู้นำเยาวชนสนใจและทดลองใช้ Traffy Fondue เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตและนำไปใช้งานจริงในพื้นที่ของตนเองต่อไป
ที่มา: https://www.facebook.com/PRPACC/posts/1884462205064538

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

แจ้งปัญหาผ่าน LINE

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท
 2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
 3. ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา

ค้นหาหน่วยงานรับเรื่องในพื้นที่

 1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท
 2. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” แล้วกดส่ง
 3. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
 4. กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา