สำหรับหน่วยงาน

Traffy Fondue แอปฯ เพื่อบริหารจัดการปัญหา

รับทราบปัญหารวดเร็ว ตอบสนอง ส่งต่อ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
อบต. เทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้งานฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน กทปส.
ลงทะเบียนอบรมการใช้งานได้ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับ สตช.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับ กทม.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับ อปท.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับภาครัฐและเอกชน

สร้าง QR code หน่วยงาน
สร้าง QR code ประจำหน่วยงาน เพื่อรับแจ้งปัญหา
มีข้อมูลเพื่อจัดการแก้ไข
แสดงข้อมูลรายละเอียดปัญหา รูปภาพ และพิกัดตำแหน่ง
อัพเดทสถานะได้ทุกที่ทุกเวลา
เปลี่ยนสถานะการทำงานพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งได้ทันที 
แสดงไทม์ไลน์
สถานะการดำเนินงาน
มีประวัติการแก้ไขปัญหา
ที่ตรวจสอบได้
วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผู้บริหารใช้วางแผนจัดการปัญหา ลดขั้นตอนและเวลา
แจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาใหม่
รับทราบปัญหาจากผู้แจ้งได้ทันที ตลอด 24 ชม.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ได้ที่

Traffy Fondue City Data

บริหารจัดการปัญหาได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก

 • – อัพเดทสถานะและรายละเอียดการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บ
 • – แสดงไทม์ไลน์สถานะการดำเนินงาน
 • จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้
 • – รายงานสถิติการร้องเรียนของประชาชนและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue Web Manager

 1. เข้าเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th/login
 2. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ Traffy Fondue ด้วยบัญชีเดียวกันกับแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue

LINE Fondue Manager

บริหารจัดการปัญหาได้ง่ายๆ ผ่าน LINE ไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

1. เพิ่มเพื่อน LINE id: @fonduemanager
2. ขอเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยของท่าน
3. รับเรื่องและบริหารจัดการเรื่องแจ้ง

ตัวอย่างการใช้งาน

เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ใช้รับแจ้งแสดงตัว กลับจากกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างประเทศ ช่วยหยุดโควิด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใช้รับแจ้งเรียกรถพยาบาลรับผู้ป่วย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ใช้ QR Code เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบ Line Chatbot
อบต. ค่ายบกหวาน
ใช้รับจองคิวขอใช้บริการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ใช้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย
อาคาร Software Park
ใช้รับแจ้งซ่อมภายในอาคาร
อบต. หนองแดง
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
อบต. ตากตก
ใช้รับแจ้งเก็บขยะรีไซเคิล
เทศบาลเมืองแสนสุข
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
สถานีรถไฟหัวลำโพง
ใช้รับแจ้งปัญหาภายในสถานี
เทศบาลตำบลมาบข่า
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ใช้รับแจ้งปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เสีย ชำรุด บำรุงรักษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ใช้รับแจ้งของเสียอันตราย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ใช้รับแจ้งซ่อมปัญหาในอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดแจ้งปัญหา

ผ่าน Traffy Fondue
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่จัดการปัญหา

ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่แจ้งเรียบร้อย
อาคาร Software Park
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการแก้ไข

ผ่าน Traffy Fondue

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Traffy Fondue เพื่อรับแจ้งปัญหาใด ๆ ของชุมชนตนเอง

หน่วยงานของคุณสามารถใช้ Traffy Fondue เพื่อขึ้นทะเบียนและรับแจ้งปัญหาใด ๆ ได้

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น  แหล่งน้ำกินน้ำใช้ในชุมชน, แหล่งจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน, เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน ฯลฯ
 2. เทศบาล อบต. สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ป้ายโฆษณาในชุมชน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย, แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น, แนะนำร้านอาหาร, ตำแหน่งที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ ฯลฯ
 3. นิคมอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก, โรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ, การให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ
 4. อาคารสำนักงาน สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น อาคารสำนักงานที่สุดแห่งความคุ้มค่าทำเลดี, อาคารสำนักงานให้เช่า/ขาย, อาคารสำนักงานปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำนักงาน ฯลฯ
 5. หมู่บ้าน/หอพัก สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้าน/หอพัก, หมู่บ้าน/หอพักรับแจ้งการชำระค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
 6. สถานพยาบาล/อสม. สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น งานขึ้นทะเบียนและสำรวจสุขภาพในชุมชน, จองคิวใช้บริการสถานพยาบาลใกล้บ้าน ฯลฯ
 7. โบราณสถาน/สถานที่ท่องเที่ยว สามารถประยุกต์ใช้ Traffy Fondue กับงานขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถาน/สถานที่ท่องเที่ยว, สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว, แจ้งแบะแสความเสียหายและการรุกล้ำโบราณสถาน ฯลฯ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใด ๆ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้  Traffy Fondue มาช่วยบริการจัดการปัญหาของตนเองได้ เพื่อรับทราบปัญหารวดเร็ว ตอบสนอง ส่งต่อ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

หมายเหตุ : สิทธิ์ของ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ดูแล

หน่วยงานที่เป็นบัญชีทางการ

สิทธิ์เจ้าหน้าที่ (Staff)ผู้ดูแล (Admin)
เปลี่ยนรูปหน่วยงาน
เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
เปลี่ยนประเภทหน่วยงาน
แก้ไขพื้นที่รับผิดชอบ
ลบหน่วยงาน
เปิด/ปิดแผนที่สาธารณะ
เข้าร่วมหน่วยงานด้วยรหัส
อนุมัติคำขอเป็น จนท.
ลบ จนท.
เปลี่ยนหน้าที่ผู้อื่นให้เป็น ผู้ดูแล/จนท.
อัปเดตเรื่องแจ้ง
ดูสถิติ

หน่วยงานที่ไม่ใช่บัญชีทางการ

สิทธิ์เจ้าหน้าที่ (Staff)ผู้ดูแล (Admin)
เปลี่ยนรูปหน่วยงาน
เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
เปลี่ยนประเภทหน่วยงาน
แก้ไขพื้นที่รับผิดชอบ
ลบหน่วยงาน
เปิด/ปิดแผนที่สาธารณะ
อนุมัติคำขอเป็น จนท.
ลบ จนท.
เปลี่ยนหน้าที่ผู้อื่นให้เป็น ผู้ดูแล/จนท.
อัปเดตเรื่องแจ้ง
ดูสถิติ

กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120. โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5. Call Center 0-2564-8000

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.