Traffy Fondue แอปฯ เพื่อบริหารจัดการปัญหา

รับทราบปัญหารวดเร็ว ตอบสนอง ส่งต่อ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้าง QR code หน่วยงาน
สร้าง QR code ประจำหน่วยงาน เพื่อรับแจ้งปัญหา
มีข้อมูลเพื่อจัดการแก้ไข
แสดงข้อมูลรายละเอียดปัญหา รูปภาพ และพิกัดตำแหน่ง
อัพเดทสถานะได้ทุกที่ทุกเวลา
เปลี่ยนสถานะการทำงานพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งได้ทันที 
แสดงไทม์ไลน์
สถานะการดำเนินงาน
มีประวัติการแก้ไขปัญหา
ที่ตรวจสอบได้
วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ผู้บริหารใช้วางแผนจัดการปัญหา ลดขั้นตอนและเวลา
แจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาใหม่
รับทราบปัญหาจากผู้แจ้งได้ทันที ตลอด 24 ชม.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ได้ที่

Traffy Fondue Web Manager

บริหารจัดการปัญหาได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก

https://fonduemanager.traffy.in.th/
  • อัพเดทสถานะและรายละเอียดการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บ
  • แสดงไทม์ไลน์สถานะการดำเนินงาน
  • จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้
  • รายงานสถิติการร้องเรียนของประชาชนและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue Web Manager

  1. เข้าเว็บไซต์ https://fonduemanager.traffy.in.th/
  2. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ Traffy Fondue ด้วยบัญชีเดียวกันกับแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue

ตัวอย่างการใช้งาน

เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ใช้ QR Code เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบ Line Chatbot
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ใช้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย
อาคาร Software Park
ใช้รับแจ้งซ่อมภายในอาคาร
อบต. หนองแดง
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
อบต. ตากตก
ใช้รับแจ้งเก็บขยะรีไซเคิล
เทศบาลเมืองแสนสุข
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
สถานีรถไฟหัวลำโพง
ใช้รับแจ้งปัญหาภายในสถานี
เทศบาลตำบลมาบข่า
ใช้รับแจ้งปัญหาเมือง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ใช้รับแจ้งปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เสีย ชำรุด บำรุงรักษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ใช้รับแจ้งของเสียอันตราย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ใช้รับแจ้งซ่อมปัญหาในอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดแจ้งปัญหา

ผ่าน Traffy Fondue
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่จัดการปัญหา

ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่แจ้งเรียบร้อย
อาคาร Software Park
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการแก้ไข

ผ่าน Traffy Fondue

traffyteam@gmail.com
LINE ID : @fonduehelp
โทรศัพท์: 086-901-6124

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.