ขั้นตอนการใช้ Fondue

ขั้นตอนการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับหน่วยงาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดและกดติดตั้งได้ที่นี่

2. เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue

3. การสร้างหน่วยงานใหม่สำหรับอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทและอื่นๆ

4. ดาวน์โหลด QR Code เพื่อประชาสัมพันธ์รับแจ้งปัญหา

5. ทดลองแจ้งปัญหา

6. จัดการปัญหา

7. จัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

8. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหน่วยงาน

9.บริหารจัดการปัญหาและแสดงสถิติผ่านเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th

ขั้นตอนอบรมการใช้งาน Traffy Fondue
สำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่