ขั้นตอนการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับหน่วยงาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดและกดติดตั้งได้ที่นี่

2. เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue

3. ขอเป็นผู้ดูแลหน่วยงานสำหรับเทศบาล อบต. หรือ สร้างหน่วยงานใหม่สำหรับอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และอื่นๆ

4. จัดการปัญหา

5. จัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

6. ประชาสัมพันธ์ QR Code เพื่อรับแจ้งปัญหา

7. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหน่วยงาน

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนอบรมการใช้งาน Traffy Fondue
สำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่