ขั้นตอนการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับหน่วยงาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดและกดติดตั้งได้ที่นี่

2. เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue

3. สร้างหน่วยงานและทดลองแจ้งปัญหา

4. จัดการปัญหา

5. จัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

6. ประชาสัมพันธ์ QR Code เพื่อรับแจ้งปัญหา

7. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหน่วยงาน

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนอบรมการใช้งาน Traffy Fondue
สำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่