ขั้นตอนการใช้ Fondue

ขั้นตอนการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับหน่วยงาน

คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue
สำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

วิดีโอสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน Traffy Fondue
วิดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดและกดติดตั้งได้ที่นี่

2. เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue

3. ขอเป็นผู้ดูแลหน่วยงานสำหรับอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทและอื่นๆ

4. ดาวน์โหลด QR Code เพื่อประชาสัมพันธ์รับแจ้งปัญหา

5. ทดลองแจ้งปัญหา

6. จัดการปัญหา

7. จัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

8. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหน่วยงาน

9.บริหารจัดการปัญหาและแสดงสถิติผ่านเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th