แนะนำฟีเจอร์ใหม่

แนะนำฟีเจอร์ใหม่ Traffy Fondue

– TraffyFondue LINE Chatbot
– Fondue Manager LINE Chatbot
– Traffy Fondue iOS & Android App
– Citydata Web Portal & Dashboard

18/4/66

กรองข้อมูลรายการแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ เลือกกรองข้อมูลรายการแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th/ ได้ง่ายๆ ติดตามเรื่องได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูได้ที่นี่

11/4/66

แจ้งเตือนการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งเตือนการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th/ ได้ง่ายๆ ติดตามเรื่องได้ทุกช่วงเวลาการดำเนินงานอย่างทันถ่วงที ดูได้ที่นี่

7 เม.ย. 66

ติดตามเรื่องร้องเรียน

ประชาชนสามารถ ติดตามเรื่องแจ้งผ่าน LINE Chatbot Traffy Fondue ได้ง่ายๆ ดูได้ที่นี่

16 มี.ค. 66

“เปลี่ยนประเภทปัญหา” ได้แล้วใน Traffy Fondue iOS & Android App

16 มี.ค. 66

“คุยกับผู้แจ้ง”

พิมพ์คุยกับผู้แจ้งได้ง่ายๆ พร้อมทั้งแสดงข้อความของผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น