รับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองสำหรับ กทม.

การรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองสำหรับกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

เข้าถึงข้อมูลการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ กทม. ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา บนแผนที่ออนไลน์ https://share.traffy.in.th/teamchadchart