Traffy Fondue

Traffy* Fondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา
โดยนักวิจัยไทย

อบต. เทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้งานฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน กทปส.
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานได้ที่นี่

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต. เทศบาล อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีระบบรับแจ้งปัญหาอยู่แล้ว สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE chatbot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพื้นที่และทุกเวลา

Traffy Fondue
Line Manager
สำหรับเจ้าหน้าที่

แอปพลิเคชั่น
Traffy Fondue
สำหรับเจ้าหน้าที่

แอปพลิเคชั่น
Traffy Fondue
สำหรับเจ้าหน้าที่

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมือง แจ้งซ่อมในอาคารสำนักงาน ร้องเรียน แจ้งเหตุ แจ้งสาธารณภัย เบาะแสทุจริต ฯลฯ

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ผู้พบปัญหาเพียงพูดคุยกับ LINE @traffyfondue หรือสแกน QR code ด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw จากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง

30 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง
1) ถนน 2) ไฟฟ้า 3) ประปา  4) ทางเท้า 5) ความสะอาด  6) น้ำท่วม 7) เสียง  8) ต้นไม้  9) ความช่วยเหลือ 10) อุปกรณ์ชำรุด 11) จราจร 12) ฝุ่นควัน&กลิ่น&PM2.5 13) สัตว์ 14) จุดเสี่ยง 15) ผู้พิการ+ใช้ล้อ 16) ควันดำ 17) ยาเสพติด 18) ไฟป่า 19) อาคารสถานที่ชำรุด 20) ขึ้นทะเบียน&สำรวจ 21) สุขภาพ&บัตรทอง 22) ทุจริต 23) เสนอแนะ 24) คนเร่ร่อน 25) ภัยออนไลน์ 26) สายสื่อสาร 27) เผาในที่โล่ง 28) แท็กซี่/รถเมล์ 29) โรเรียน 30) อื่นๆ

สำหรับหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการปัญหา
ผ่าน Mobile App หรือ LINE หรือ Web

ขั้นตอนการใช้งาน >

สำหรับประชาชน


ประชาชนผู้พบปัญหา แจ้งง่ายๆ
ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue

ขั้นตอนการแจ้ง >

สถิติการนำ Traffy Fondue ไปใช้ในหน่วยงาน

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

96

หน่วยงาน

เทศบาล

1,608

แห่ง

อบต.

1,899

แห่ง

อาคาร

609

แห่ง

นิคม

36

แห่ง

อื่นๆ

7,372

หน่วยงาน

ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับหน่วยงาน

แก้ไขปัญหา
เร็วขึ้น

8.7

ชั่วโมงต่อเรื่อง

ลดค่าใช้จ่าย
.

78.14

ล้านบาท

ความพึงพอใจ
.

81

%

ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับประชาชน

ลดเวลา

65

นาทีต่อการแจ้ง

ลดค่าใช้จ่าย

79

บาทต่อการแจ้ง

ความพึงพอใจ

89

%

หน่วยงานที่นำ Traffy Fondue ไปใช้งาน

หน่วยงานที่ต่อยอดนำ Traffy Fondue บริหารจัดการปัญหาของตนเอง

กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120. โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5. Call Center 0-2564-8000

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.