Traffy Fondue

Traffy* Fondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา
โดยนักวิจัยไทย

เทศบาล อบต. หน่วยงานภาครัฐ ใช้งานฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน กทปส.

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต. เทศบาล อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีระบบรับแจ้งปัญหาอยู่แล้ว สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE chatbot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพื้นที่และทุกเวลา

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมือง แจ้งซ่อมในอาคารสำนักงาน ร้องเรียน แจ้งเหตุ แจ้งสาธารณภัย เบาะแสทุจริต ฯลฯ

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ผู้พบปัญหาเพียงพูดคุยกับ LINE @traffyfondue หรือสแกน QR code ด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw จากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรง

14 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง
1) ความสะอาด ขยะ
2) ไฟฟ้า ประปา
3) ไฟถนนเสีย
4) ถนน ทางเท้า
5) อาคารสถานที่ชำรุด
6) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด
7) จุดเสี่ยง
8) สาธาณภัย: น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้
9) ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์
10) ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์
11) ความช่วยเหลือ
12) สุขภาพ
13) เบาะแสทุจริต
14) อื่นๆ

สำหรับหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการปัญหา
ผ่าน Mobile App หรือ LINE หรือ Web

ขั้นตอนการใช้งาน >

สำหรับประชาชน


ประชาชนผู้พบปัญหา แจ้งง่ายๆ
ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue

ขั้นตอนการแจ้ง >

สถิติการนำ Traffy Fondue ไปใช้ในหน่วยงาน

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

96

หน่วยงาน

เทศบาล

357

แห่ง

อบต.

350

แห่ง

อาคาร

232

แห่ง

นิคม

12

แห่ง

อื่นๆ

456

หน่วยงาน

ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับหน่วยงาน

แก้ไขปัญหา
เร็วขึ้น

6.2

ชั่วโมงต่อเรื่อง

ลดค่าใช้จ่าย
.

78.14

ล้านบาท

ความพึงพอใจ
.

81

%

ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับประชาชน

ลดเวลา

65

นาทีต่อการแจ้ง

ลดค่าใช้จ่าย

79

บาทต่อการแจ้ง

ความพึงพอใจ

89

%

หน่วยงานที่นำ Traffy Fondue ไปใช้งาน

หน่วยงานที่ต่อยอดนำ Traffy Fondue บริหารจัดการปัญหาของตนเอง

traffyteam@gmail.com
LINE ID : @fonduehelp
โทรศัพท์: 086-901-6124

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.