ประยุกต์ใช้แจ้งโควิด

หน่วยงานต่างๆ ประยุกต์ใช้ Traffy Fondue เพื่อรับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19

  • แจ้งขอความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด
  • แจ้งคนเสี่ยงติดโควิด
  • แจ้งเรียกรถพยาบาล
  • แจ้งแบะแสตรวจสอบจุดเสี่ยงโควิด
  • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับโควิด
  • แจ้งส่งต่อผู้ป่วยโควิด
  • แจ้งลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด
แจ้งแสดงตัวผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ช่วยหยุดโควิด
แจ้งขอความช่วยเหลือ
ติดตามแก้ไขปัญหาได้ทันที
ดำเนินการเสร็จสิ้นทันเวลา

Traffy Fondue แอปพลิเคชันบริหารจัดการปัญหา

รับแจ้งปัญหารวดเร็ว ตอบสนอง ส่งต่อ ได้ทุกที่ ทุกเวลา