มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก

แพลตฟอร์มขึ้นทะเบียน ค้นหา และแจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

หากคุณพบเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ลิฟท์ ทางเดิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ แจ้งได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE OA @jaideecity หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND

มหาวิทยาลัย เจ้าของพื้นที่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานประกอบการหรือประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อเอื้อเฟื้อพื้นที่สาธารณะให้เข้าถึงได้ ทุกคน ทุกวัย และใช้ประโยชน์ได้ แจ้งง่ายๆ ผ่าน LINE OA @jaideecity

ขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE OA @jaideecity เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่าน ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แจ้งปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE OA @jaideecity ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่ ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายได้ ให้กลายเป็นเมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” สร้าง “เมืองใจดีเที่ยวได้ทุกวัย” ด้วยกันนะครับ…นะคะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

คู่มือการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ