กิจกรรมTraffyFondue

กิจกรรม Traffy Fondue

Hackathon “Hack BKK 2023” ผนึกกำลังประชาชน ร่วมส่งความคิดเห็นพัฒนา “Traffy Fondue” เพื่อประเทศที่ดีกว่าเดิม!

กรุงเทพมหานครร่วมกับ Traffy Fondue เปิดรับไอเดียจากประชาชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอย่าง “Traffy Fondue” ให้เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ การรวมข้อมูล และการมีส่วนร่วมกับประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2566

อ่านต่อ

17/9/66

พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใข้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

15/9/66

สวทช. – ผส.- สสส. ชวน ขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านไลน์ แชทบอท @jaideecity ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy”

วันที่ 9 กันยายน 2566) ณ วัดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิด “งานแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนและค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ “เมืองใจดี ผู้สูงวัยHappy” จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อ่านต่อ

9/9/66