ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น และคำติชมได้ด้วยตนเอง หากคุณพบเห็นปัญหาเกี่ยวกับ ถนน-ทางเท้า กลิ่น-น้ำเสีย ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ความสะอาดควันไฟ-ฝุ่นละออง เสียงรบกวน ระเบียบการจราจร-ที่จอดรถ

แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE ID: @psc1111 หรือสแกน QR code ด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/4GtLi1m

เสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ด้วยการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน LINE ID: @psc1111

ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ถนน-ทางเท้า กลิ่น-น้ำเสีย ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ความสะอาดควันไฟ-ฝุ่นละออง เสียงรบกวน ระเบียบการจราจร-ที่จอดรถ​ ผ่าน LINE ID: @psc1111 ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น อปท. ได้ทันที เพื่อบริหารจัดการปัญหา เสริมสร้างสังคมน่าอยู่ นำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อื่นใดที่ต้องการร่วมแก้ไขปัญหา สามารถเข้าร่วมระบบได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันรวดเร็ว

วิดีโอสอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน LINE ID: @psc1111

ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องราวท้องทุกข์ผ่าน LINE : @psc1111

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

 1. เพิ่ม @psc1111 เป็นเพื่อนใน LINE หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
 2. กด “แชท” และ กด “ยินยอม” ในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูล
 3. กดเมนู “ร้องทุกข์”
 4. พิมพ์ เรื่องราวร้องทุกข์ที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
 5. กด “ถ่ายภาพประกอบ”
 6. กด “แชร์ตำแหน่ง” ที่เกิดเรื่องราวร้องทุกข์
 7. กดเลือก ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์
 8. ระบบจะส่งการ์ดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่แจ้ง แล้วศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 จะดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์

 1. กด เมนู “ติดตาม”
 2. พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ และรอรับ OTP
 3. พิมพ์ รหัส OTP ที่ได้รับแจ้งทาง SMS
 4. พิมพ์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ รหัสเรื่อง
 5. ระบบจะแสดงเรื่องร้องทุกข์เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงาน
 6. กด “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดง Timeline สถานะเรื่องที่แจ้ง

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ เนคเทค สวทช เปิดตัวช่องทางใหม่ Traffy Fondue LINE Chatbot 1111 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อใช้รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ผ่าน LINE: @psc1111