1111.
แพลตฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับประชาชน

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชน หากคุณพบเห็นปัญหาเกี่ยวกับ การให้บริการ ระเบียบการจราจร ที่จอดรถ ควันไฟ ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน ความสะอาด ถนน ประปา ทางเท้า ไฟฟ้า ฯลฯ สามารถแจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE 1111

เสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันด้วยการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน LINE 1111

ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น ร้องเรียนการให้บริการ ระเบียบการจราจร ที่จอดรถ ควันไฟ ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน ความสะอาด ถนน ประปา ทางเท้า ไฟฟ้า ฯลฯ​ ผ่าน LINE 1111 ระบบ AI จะวิเคราะห์และส่งข้อมูลถึงหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น อปท. ได้ทันที เพื่อบริหารจัดการปัญหา เสริมสร้างสังคมน่าอยู่ นำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยร่วมกัน

หน่วยงานเจ้าของพื้นที่อื่นใด ที่ต้องการร่วมแก้ไขปัญหาสามารถเข้าร่วมระบบได้ พื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันรวดเร็ว

วิดีโอสอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน LINE : 1111

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวท้องทุกข์ผ่าน LINE : 1111

  1. เพิ่ม 1111 เป็นเพื่อนใน LINE หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
  2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
  3. ถ่ายรูปปัญหา
  4. กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
  5. ระบุประเภทปัญหา