สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

โครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ภายใต้แนวคิด“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

หากคุณพบเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ลิฟท์ ทางเดิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ แจ้งได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่าน LINE @jaideecity หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/HGFEPND

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับชมออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/videos/867177903965829

เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อเอื้อเฟื้อพื้นที่สาธารณะให้เข้าถึงได้ ทุกคน ทุกวัย และใช้ประโยชน์ได้ โดยแจ้งง่ายๆ ผ่าน LINE @jaideecity

เจ้าของพื้นที่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน LINE @jaideecity เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่าน ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

“ร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” ด้วยกันนะครับ…

แชร์ตำแหน่ง
เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก
กดเลือกประเภทในภาพ
กดเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปภาพ ได้ง่ายๆ
กดเลือกชั้นที่ตั้งในภาพ
เลือกชั้นที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึงได้ทุกที่  
กดเลือกบริเวณที่ตั้งในภาพ
เลือกบริเวณที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง
ส่งรูปภาพประกอบ
เลือกส่งรูปภาพ ที่ชัดเจน สังเกตได้โดยง่าย
รับการ์ดแจ้งขึ้นทะเบียน
รับการ์ดยืนยัน สะสมการแจ้ง แลกรางวัล ตามเงื่อนไข  

คู่มือการใช้งาน

ร่วมโครงการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

รางวัลที่ 1   เป็นเงิน 20,000 บาท + โล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
(ไม่น้อยกว่า 1,000 จุด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง)

รางวัลที่ 2   เป็นเงิน 10,000 บาท + โล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
(ไม่น้อยกว่า 500 จุด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง)

รางวัลที่ 3   เป็นเงิน 5,000 บาท + โล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
(ไม่น้อยกว่า 300 จุด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง)

รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 10 รางวัล (15,000 บาท)
(ระหว่าง 100-300 จุด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง)

กำหนดระยะเวลา 90 วัน ในการแข่งขัน รวบรวมข้อมูลส่ง Line Chatbot @jaideecity (ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบรางวัล Line Chatbot “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย พร้อมต่อยอดให้คนพิการใช้ชีวิตอิสระ ใช้ประโยชน์ได้จริง

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในรูปแบบแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา และมีกิจกรรมจัดประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งได้สิ้นสุดกิจกรรมฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 4,932 รายการ จากเป้าหมาย 1,500 รายการ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับชมเชย จำนวน 5 คน ดังนี้
1) นางสาวรุจิรัตน์ ทัศนพูนชัย จำนวน 267 รายการ
2) นางสาวกฤษฎี บุญสวยขวัญ จำนวน 177 รายการ
3) นางสาววริสรา บุญมา จำนวน 145 รายการ
4) นางสาวเกษริน มณีรัตน์ จำนวน 102 รายการ และ
5) นางสาวสุกัญญา จำนงค์บุญ จำนวน 100 รายการ
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้นำองค์กรคนพิการ คนพิการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย หัวข้อ “มิติใหม่ในการร่วมสร้างและเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อีกด้วย
รับชมออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/videos/1044253529501665

เข้าถึงข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา บนแผนที่ออนไลน์ https://ud.traffy.in.th/

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ