โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ปีการศึกษา 2565

กรุงเทพมหานครมีนโยบายสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน กำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) รับเด็กพิการเรียนร่วม ในระดับก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน มีรายชื่อโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ดังต่อไปนี้

ลำดับโรงเรียนสำนักงานเขตจำนวนนักเรียนระดับประถมระดับมัธยม
1เคหะชุมชนลาดกระบังลาดกระบัง50อ.1 -ป.6
2เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2หลักสี่37อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
3เพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)บางแค29อ.1 -ป.6
4เพชรถนอม (คลองเสือน้อย)ลาดพร้าว12อ.1 -ป.6
5เสนานิคมจตุจักร18อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
6แจ่มจันทร์วัฒนา12อ.1 -ป.6
7แย้มจาดวิชชานุสรณ์บึงกุ่ม39อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
8แสงหิรัญวิทยาลาดกระบัง55อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
9ไทยนิยมสงเคราะห์บางเขน64อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
10การเคหะท่าทรายหลักสี่42อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
11คลองกะจะบางกะปิ21อ.1 -ป.6
12คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)บึงกุ่ม30อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
13คลองทวีวัฒนาทวีวัฒนา29อ.1 -ป.6
14คลองปักหลักประเวศ56อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
15คลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียน7อ.1 -ป.6
16คลองลำเจียกบึงกุ่ม10อ.1 -ป.6
17คลองสองหนองจอก12อ.1 -ป.6
18คันนายาวคันนายาว23อ.1 -ป.6
19คารีอุปถัมภ์หนองจอก13อ.1 -ป.6
20งามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)ประเวศ9อ.1 -ป.6
21จินดาบำรุงคันนายาว18อ.1 -ป.6
22ฉิมพลีตลิ่งชัน12อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
23ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตย6ป.1 -ป.6ม.1-ม.3
24ชุมทางตลิ่งชันตลิ่งชัน12อ.1 -ป.6
25ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ทุ่งครุ17อ.1 -ป.6
26ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2)สายไหม22อ.1 -ป.6
27ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)ลาดกระบัง0อ.1 -ป.6
28ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)หลักสี่15อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
29นาคนาวาอุปถัมภ์สวนหลวง56อ.1 -ป.6
30นาหลวงทุ่งครุ12อ.1 -ป.6ม.1-ม.6
31บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)หลักสี่8อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
32บางแคเหนือ(ชั้น จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์)บางแค14อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
33บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)บางแค8อ.1 -ป.6
34บางขุนเทียนศึกษาบางขุนเทียน181อ.1 -ป.6
35บางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ)ภาษีเจริญ17อ.1 -ป.6
36บางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)พระโขนง129อ.1 -ป.6
37บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)คลองสามวา8อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
38บ้านเกาะมีนบุรี14อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
39บ้านเจียรดับหนองจอก35อ.1 -ป.6
40บ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)คลองสามวา0อ.1 -ป.6
41บ้านขุนประเทศหนองแขม22อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
42บ้านบางกะปิบางกะปิ48อ.1 -ป.6
43ประชาภิบาลบางเขน35อ.1 -ป.6
44ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวาง42อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
45ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)ดอนเมือง103อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
46ประภาสวิทยาบึงกุ่ม14อ.1 -ป.6
47พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์บางบอน42อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
48พหลโยธิน (พวงเจริญอุปถัมภ์)ดอนเมือง14อ.1 -ป.6
49พิชัยพัฒนาบึงกุ่ม47อ.1 -ป.6
50มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์สวนหลวง47ม.1-ม.6
51มัธยมบ้านบางกะปิบางกะปิ55อ.1 -ป.6ม.1-ม.6
52มีนบุรีมีนบุรี47อ.1 -ป.6
53รัตนจีนะอุทิศราษฎร์บูรณะ17อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
54ราชบพิธพระนคร17อ.1 -ป.6
55รุ่งเรืองอุปถัมภ์บางนา22อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
56ฤทธิยะวรรณาลัยสายไหม19อ.1 -ป.6
57ลอยสายอนุสรณ์ลาดพร้าว16อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
58ลำเจดีย์หนองจอก4อ.1 -ป.6
59ลำพะองลาดกระบัง9อ.1 -ป.6
60วัดเทพลีลาบางกะปิ41อ.1 -ป.6
61วัดเลาบางขุนเทียน24อ.1 -ป.6
62วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อ26อ.1 -ป.6
63วัดเศวตฉัตรคลองสาน52อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
64วัดเสมียนนารีจตุจักร67อ.1 -ป.6
65วัดแป้นทองคลองสามวา47อ.1 -ป.6
66วัดแสมดำบางขุนเทียน0อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
67วัดใหม่เจริญราษฎร์หนองจอก4อ.1 -ป.6
68วัดใหม่กระทุ่มล้มหนองจอก8อ.1 -ป.6
69วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ)บางเขน18อ.1 -ป.6
70วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)จอมทอง45อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
71วัดไผ่ตันพญาไท12อ.1 -ป.6
72วัดกระจับพินิจธนบุรี13อ.1 -ป.6
73วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ15อ.1 -ป.6
74วัดกำแพงบางขุนเทียน33อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
75วัดคฤหบดีบางพลัด5อ.1 -ป.6
76วัดจันทร์ประดิษฐารามภาษีเจริญ32อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
77วัดช่องนนทรียานนาวา20อ.1 -ป.6
78วัดช่องลมยานนาวา32อ.1 -ป.6
79วัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชัน21อ.1 -ป.6
80วัดดอนสาทร23อ.1 -ป.6
81วัดตลิ่งชันตลิ่งชัน12อ.1 -ป.6
82วัดทรัพย์สโมสรหนองจอก73อ.1 -ป.6
83วัดทองในสวนหลวง5อ.1 -ป.6
84วัดทองสัมฤทธิ์มีนบุรี6อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
85วัดทัศนารุณสุนทริการามราชเทวี25อ.1 -ป.6
86วัดท่าพระบางกอกใหญ่17อ.1 -ป.6
87วัดทิพพาวาสลาดกระบัง6อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
88วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)ทุ่งครุ38อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
89วัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)วัฒนา16อ.1 -ป.6
90วัดนินสุขารามบางบอน12อ.1 -ป.6
91วัดนิมมานรดีภาษีเจริญ20อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
92วัดบรมนิวาสปทุมวัน5อ.1 -ป.6
93วัดบัวแก้วคลองสามวา18อ.1 -ป.6
94วัดบางเตยบึงกุ่ม36อ.1 -ป.6
95วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อ32อ.1 -ป.6
96วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอน93อ.1 -ป.6
97วัดบางปะกอกราษฎร์บูรณะ112อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
98วัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี14อ.1 -ป.6
99วัดบำรุงรื่นลาดกระบัง13อ.1 -ป.6
100วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อ21อ.1 -ป.6
101วัดประยุรวงค์ธนบุรี4อ.1 -ป.6
102วัดปากน้ำฝั่งเหนือตลิ่งชัน18อ.1 -ป.6
103วัดปากบ่อสวนหลวง32อ.1 -ป.6
104วัดปุรณาวาสทวีวัฒนา90อ.1 -ป.6
105วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางแค8อ.1 -ป.6
106วัดพระยาปลาหนองจอก11อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
107วัดพิกุลตลิ่งชัน4อ.1 -ป.6
108วัดมหาธาตุพระนคร15อ.1 -ป.6
109วัดยางสุทธารามบางกอกน้อย37อ.1 -ป.6
110วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)จอมทอง22อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
111วัดรวกบางพลัด18อ.1 -ป.6
112วัดรัชฎาธิฐานตลิ่งชัน19อ.1 -ป.6
113วัดราชโกษาลาดกระบัง13อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
114วัดราชสิงขรบางคอแหลม49อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
115วัดราษฎร์นิยมธรรมสายไหม11อ.1 -ป.6
116วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)บางแค36อ.1 -ป.6
117วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระโขนง25อ.1 -ป.6
118วัดลาดบัวขาวสะพานสูง16อ.1 -ป.6
119วัดลาดปลาเค้าลาดพร้าว24อ.1 -ป.6
120วัดลาดพร้าวลาดพร้าว38อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
121วัดลานบุญลาดกระบัง14อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
122วัดลำกะดานคลองสามวา25อ.1 -ป.6
123วัดลำต้อยติ่งหนองจอก11อ.1 -ป.6
124วัดวิจิตรการนิมิตรภาษีเจริญ25อ.1 -ป.6
125วัดวิมุตยารามบางพลัด18อ.1 -ป.6
126วัดศรีนวลธรรมวิมล (ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)หนองแขม85อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
127วัดศรีบุญเรืองบางกะปิ26อ.1 -ป.6
128วัดสัมณานัมบริหารดุสิต12อ.1 -ป.6
129วัดสร้อยทองบางซื่อ12อ.1 -ป.6
130วัดสะแกงามบางขุนเทียน62อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
131วัดสามง่ามหนองจอก14อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
132วัดสิตารามป้อมปราบศัตรูพ่าย6อ.1 -ป.6
133วัดสุวรรณารามบางกอกน้อย83อ.1 -ป.6
134วัดหนองใหญ่สายไหม48อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
135วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)หนองจอก10อ.1 -ป.6
136วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)หลักสี่7อ.1 -ป.6
137วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)ภาษีเจริญ51อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
138วัดอุดมรังสีหนองแขม45อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
139วิจิตรวิทยาวัฒนา1อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
140วิชากรดินแดง34อ.1 -ป.6
141ศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย19อ.1 -ป.6
142สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)ดินแดง138อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
143สุเหร่าใหม่สวนหลวง12อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
144สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์)ประเวศ40อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
145สุเหร่าดอนสะแกวังทองหลาง3อ.1 -ป.6
146สุเหร่าทับช้างคลองบนสะพานสูง25อ.1 -ป.6
147สุเหร่าบ้านม้าประเวศ8อ.1 -ป.6
148สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)วังทองหลาง0อ.1 -ป.6
149สุเหร่าลำแขกหนองจอก19อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
150สุเหร่าสนามกลางลำหนองจอก2อ.1 -ป.6
151สุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์อุทิศ)คลองสามวา7อ.1 -ป.6
152สุโขทัยดุสิต14อ.1 -ป.6
153หนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอก59อ.1 -ป.6ม.1-ม.3
154อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ประเวศ9อ.1 -ป.6
155ออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)สายไหม19อ.1 -ป.6
156วัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)บางนาอ.1 -ป.6ม.1-ม.3
157คลองมหาสวัสดิ์ทวีวัฒนาอ.1 -ป.6
158วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)คลองสามวาอ.1 -ป.6ม.1-ม.3