การรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองและสาธารณภัยผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue สำหรับ อปท.

แนะนำการใช้งาน Traffy Fondue เบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม

วิดีโอสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน Traffy Fondue

วิดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

2. เข้าสู่ระบบ Traffy Fondue

3. ขอเป็นผู้ดูแลหน่วยงาน ขอเป็นเจ้าหน้าที่และอนุมัติการเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับเทศบาล อบต.

4. ทดลองแจ้งปัญหา

5. จัดการปัญหา

6. มอบหมายความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่

7. ดาวน์โหลด QR Code เพื่อประชาสัมพันธ์รับแจ้งปัญหา

8. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหน่วยงาน

9.บริหารจัดการปัญหาและแสดงสถิติผ่านเว็บไซต์ https://citydata.traffy.in.th