ขั้นตอนการใช้งาน LINE manager

3 ขั้นตอนการรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองและสาธารณภัยผ่าน LINE สำหรับเจ้าหน้าที่ (LINE Fondue Manager)

1.1 ) เพิ่มด้วยลิ้งค์ https://lin.ee/HlKwGkD

1. กดที่ลิงค์ https://lin.ee/HlKwGkD
2. กดปุ่ม “+ เพิ่มเพื่อน”
แล้วกดปุ่ม “แชท”
3. ท่านเริ่มต้นจัดการเรื่องแจ้งโดยคลิกเลือกสถานะดำเนินการได้

วิดีโอสอนการเพิ่มเพื่อนด้วยลิ้งค์ https://lin.ee/HlKwGkD

1.2 ) เพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา ID @fonduemanager

1. กดปุ่มเพิ่มเพื่อน
2. กดปุ่ม “Search”
3. กดปุ่ม “ID”
4. พิมพ์ค้นหา LINE ID “@traffymanagerแล้วกดไอคอนค้นหา
5.กดปุ่ม “Chat”

วิดีโอสอนการเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา ID @fonduemanager

1.3 ) เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code

1. กดปุ่มเพิ่มเพื่อน
2. กดปุ่ม “QR code”
3. สแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อน

วิดีโอสอนการเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code

2. ขอเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยของท่าน

2.1 ) แบบมีรหัสเจ้าหน้าที่

1. กดปุ่ม “ขอเป็นเจ้าหน้าที่”
2. กดปุ่ม “แชร์ตำแหน่ง”
3. เลื่อนหมุดตำแหน่งในพื้นที่ความรับผิดชอบ หรือพิมพ์ค้นหา แล้วกดปุ่ม “Share”
4. กดปุ่ม “ใส่รหัส” ของหน่วยงานที่ต้องการขอเป็นเจ้าหน้าที่
5. กดไอคอนคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์รหัส หรือขอรหัสโดยเพิ่มเพื่อน LINE ID @fonduehelp หรือลิงค์นี้ https://lin.ee/dA6sUSZ
6. พิมพ์รหัสผ่านขอเป็นเจ้าหน้าที่
7. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
8. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์
9. พิมพ์ชื่อตำแหน่งของท่าน
10. ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่านเริ่มต้นจัดการเรื่องแจ้งโดยคลิกเลือกสถานะดำเนินการได้

วิดีโอสอนการขอเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแบบมีรหัสเจ้าหน้าที่

2.2 ) แบบขออนุมัติจากผู้ดูแล

1. กดปุ่ม “ขอเป็นเจ้าหน้าที่”
2. กดปุ่ม “แชร์ตำแหน่ง”
3. เลื่อนหมุดตำแหน่งในพื้นที่ความรับผิดชอบ หรือพิมพ์ค้นหา แล้วกดปุ่ม “Share”
4. กดปุ่ม “ขออนุมัติ” เพื่อส่งคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ไปยังผู้ดูแลหน่วยงาน


5. ระบบจะส่งคำขอเป็นเจ้าหน้าที่ไปยังผู้ดูแลในหน่วยงาน
6. เมื่อผู้ดูแลอนุมัติคำขอ
ท่านจะได้แจ้งเตือน
7. ท่านเริ่มต้นจัดการเรื่องแจ้งโดยคลิกเลือกสถานะดำเนินการได้

วิดีโอสอนการขอเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแบบขออนุมัติจากผู้ดูแล

3. การรับเรื่องและบริหารจัดการเรื่องแจ้

3.1) รับเรื่องและบริหารจัดการผ่านเมนูแสดงเรื่องในระบบ

1. กดปุ่ม “แสดงเรื่องในระบบ”
2. กดเลือกสถานะเรื่องที่ตัองการจัดการ
3. กดเลือกเปลี่ยนสถานะเรื่องที่ต้องการจัดการ
4. กดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่อเพิ่มข้อความประกอบ
5. กดปุ่ม “คีย์บอร์ด” เพื่อพิมพ์ข้อความ
6. พิมพ์ข้อความรายเอียดที่ต้องการ
7. กดปุ่ม “รูปภาพ” เพื่อเพิ่มภาพประกอบ
8. ถ่ายภาพหรือเลือกภาพจากคลังภาพ
9. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งข้อมูล
10. ได้รับการ์ดสรุปการจัดการเรื่องที่แจ้ง

วิดีโอสอนการรับเรื่องและบริหารจัดการผ่านเมนูแสดงเรื่องในระบบ

3.2) รับเรื่องและบริหารจัดการผ่านการแจ้งเตือนในไลน์

1. กดแจ้งเตือนของเรื่องที่แจ้งใหม่
2. กดเลือกเปลี่ยนสถานะที่ต้องการ
3. กดปุ่ม “รายละเอียด” เพื่อเพิ่มข้อความประกอบ
4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
5. กดปุ่ม “รูปภาพ” เพื่อเพิ่มภาพประกอบ
6. ถ่ายภาพหรือเลือกภาพจากคลังภาพ
7. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งข้อมูล
8. ได้รับการ์ดสรุปการจัดการเรื่องที่แจ้ง

วิดีโอสอนการรับเรื่องและบริหารจัดการผ่านการแจ้งเตือนในไลน์

3.3) การแสดง QR code สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. กดปุ่ม “QR”
2. แสดง QR และ URL สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ขอเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. แสดงQR และ URL สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เพื่อแจ้งเข้าหน่วยงานโดยตรง

วิดีโอสอนการแสดง QR code สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3.4) การแสดงสถิติรับแจ้งและบริหารจัดการ

1. กดปุ่ม “สถิติ”
2. กดปุ่ม “รายงานสถิติ”
3. แสดงข้อมูลสถิติในหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่

วิดีโอสอนการแสดงสถิติรับแจ้งและบริหารจัดการ