จ.ลำปาง

Kickoff Traffy Fondue จ.ลำปาง

ผู้ว่าฯ เปิดอบรมการใช้งาน Traffy Fondue

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดลำปาง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง

อ่านต่อ

ลำปางขับเคลื่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue*

#พ่อเมืองมีเรื่องเล่า ประจำวันที่ 28 ก.ค. 66 โดย นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

⚜ประเด็น⚜ การใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue เสริมช่องทางการร้องทุกข์จากช่องทางอื่น

อ่านต่อ

28/7/66

เพิ่มช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนใหม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เพิ่มช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนใหม่อีก 1 ช่องทาง ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) โดยสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ✨ทั้งนี้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนได้เลย 🙌📌

อ่านต่อ

26/7/66

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement) ผ่าน Traffy Fondue

เพียงคุณ Scan QR code ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน LINE ที่คุณมี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา “เจอ แจ้ง จบ” “สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”

อ่านต่อ

26/7/66

เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

หากประชาชนพบปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตเทศบาลฯ สามารถแจ้งได้ที่ Traffy Fondue เทศบาลเมืองพิชัย หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

24/7/66

อบต.ดอนไฟ ยกระดับการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงาน

อ่านต่อ

24/7/66

พบปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเทศบาลตำบลนาแก้ว
ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

เพียงคุณ Scan QR code ก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน LINE ที่คุณมี แจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

อ่านต่อ

24/7/66