จ.ลำพูน1

Kickoff Traffy Fondue จ.ลำพูน

ผู้ว่าฯ Kick Off ใช้งาน Traffy Fondue ทุกหน่วยงานทั้ง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าฯ จ.ลำพูน เปิดอบรม Traffy Fondue ให้กับหน่วยงานทั้งจังหวัด ได้แก่ อบต. เทศบาล ส่วนงานราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวน 104 หน่วยงาน ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ลำพูนขับเคลื่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue*

นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

มอบหมายให้ พนักงาน-เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำเน่าเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง (จากการร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue เทศบาลตำบลป่าซาง)

อ่านต่อ

18/7/66

ประชาชนในจังหวัดลำพูนพบปัญหาเกี่ยวกับ ไฟฟ้า ถนน ประปา และอื่นๆ สามารถแจ้งเรื่องผ่านทางแอพพลิเคชั่น Traffy fondue

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ

10/7/66

PEA ลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)จังหวัดลำพูน ,ติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ (คงค้าง) โดยเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทปัญหา14ประเภท เรื่องไฟฟ้า สูงสุดเป็นอันดับที่1 ในการร้องเรียนฯ

อ่านต่อ

24/5/66

ส.ส.เพียว ชลธานี เชื้อน้อย ลำปางเขต3 ลุยงานลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน

[การประสานงานเพื่อซ่อมแซมถนน]
หลังจากรับเรื่องผ่านระบบ traffy fondue เกี่ยวกับถนนบ้านกาศเมฆ (ทุ่งหลวงรีสอร์ท) ตำบลชมพู ประสบปัญหาถนนเป็นดินโคลนในช่วงหน้าฝน ทำให้เกิดความลำบากในการสัญจร #ทีมเพียว จึงประสานงานกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครผ่านระบบ traffy fondue ขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

อ่านต่อ

14/7/66

ประชาชนตำบลลี้ #พบปัญหาแจ้งง่ายๆแค่ปลายนิ้ว  

ประชาชนตำบลลี้ เพียงสแกน QR Code (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) “Traffy Fondue” แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของเทศบาลตำบลลี้ ได้อย่างครบวงจร… เจอ แจ้ง จบ รวดเร็ว

อ่านต่อ

18/1/66

นายเจตนา เมืองมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งปัญหาที่พบในพื้นที่พร้อมติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

14/3/66