จ.ลำพูน

Kickoff Traffy Fondue จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าฯ จ.ลำพูน เปิดอบรม Traffy Fondue ให้กับหน่วยงานทั้งจังหวัด ได้แก่ อบต. เทศบาล ส่วนงานราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวน 104 หน่วยงาน ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน