จ.สิงห์บุรี

Kickoff Traffy Fondue จ.สิงห์บุรี

นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เปิดอบรมการใช้งาน Traffy Fondue

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 จ.สิงห์บุรีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ