จ.เชียงใหม่

Kickoff Traffy Fondue จ.เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ เปิดอบรมการใช้งาน Traffy Fondue วันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการปัญหาบ้านเมือง Traffy Fondue จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue แก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าใช้งานการรับเรื่อง ส่งต่อ และรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของจังหวัด รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ เชียงใหม่ขับเคลื่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue* นายอำเภอสันกำแพงห่วงใย มีอะไรขอให้บอก Traffy Fondue ช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเมืองยุค 4.0 แจ้งปัญหาที่พบได้ง่ายๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue ไปยังผู้รับผิดชอบในหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยตรง เพียงสแกน QR CODE หน่วยงานในพื้นที่ของท่าน อ่านต่อ… Continue reading จ.เชียงใหม่