จ.ภูเก็ต

Kickoff Traffy Fondue จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค. 65 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรม Traffy Fondue ให้กับหน่วยงานทั้งจังหวัด ได้แก่ อบต. เทศบาล ส่วนงานราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวน 120 หน่วยงาน ณ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต