ร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่!!!

Traffy* Fondue

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

พลิกโฉมให้
เมืองน่าอยู่.

Traffy Fondue ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement) ได้ง่ายๆ ผ่าน LINE ที่คุณมี และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

รางวัลการันตีคุณภาพ

Traffy Fondue
ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาเมืองยุค 4.0


แจ้งปัญหาง่ายๆ ผ่าน LINE ที่คุณมี

แจ้งปัญหาที่พบได้ง่ายๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue

เพียงคุยกับ Chatbot

แจ้งได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เกิน 30 วินาที

Traffy Fondue
ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาอาคารสถานที่

แจ้งง่าย! แก้ได้ ง่ายนิดเดียวเอง

สร้างหน่วยงานในระบบ

ดาวน์โหลด QR Code
ที่ใช้รับแจ้งปัญหา

ประชาสัมพันธ์ QR Code
เพื่อรับแจ้งปัญหาได้เลย

Traffy ทางลัดพัฒนาเมืองสู่ Smart City

นวัตกรรมที่บริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensors) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการเปลี่ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ
โทร 086-901-6124, 02-564-6900 ต่อ 2622

Traffy*Fondue

แพลตฟอร์มแจ้ง และบริหารจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเมือง อาคาร สาธารณภัย สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Traffy*Waste

ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ เป็นระบบช่วยบริหารจัดการเมืองได้ง่ายขั้น การเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียมที่มีความละเอียดและแม่นยำ
ข้อมูลเพิ่มเติม