สวทช. เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 The 24th National Software Contest: NSC 2022

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (YST) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าร่วมสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24The 24th National Software Contest: NSC 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

รางวัลพิเศษ

 • ในหมวด 31 และ 23 รางวัลละ 10,000 บาท
 • ใช้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือ ข้อมูลปัญหาเมือง
 • มีการออกแบบ API ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 • มีการสร้าง Dashboard เพื่อแสดงสถิติเชิงลึกในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้พิการและผู้สูงอายุ

เลือกใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มขึ้นทะเบียนรับแจ้งปัญหาและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการพัฒนาผลงานซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชั่นที่

 1. “นำ” ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” (เมืองใจดี) ไปประยุกต์ใช้ หรือ
 2. “ส่ง” ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเข้า (เมืองใจดี) ให้นักพัฒนานำไปต่อยอด ซึ่งต้องมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างมากที่สุด

ทั้งนี้ ทีมวิจัยเนคเทค จะเปิด API เพื่อให้ติดต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (เมืองใจดี) ในระบบ Traffy Fondue ให้แก่ ผู้พัฒนาโครงการ

ตัวอย่าง แพลตฟอร์มขึ้นทะเบียน รับแจ้งปัญหาและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.traffy.in.th/?page_id=3193

ตัวอย่างไอเดียเก๋ๆ ที่น้องๆ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ เช่น

 • ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกบน Responsive web หรือ Mobile App
 • แอปพลิเคชันช่วยประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกบน Responsive web หรือ Mobile App
 • แผนที่ (Map) แสดงสถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือสถิติข้อมูลอื่นๆ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สามารถค้นหาและกรองข้อมูลได้ (Search & Filter)
 • พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบน Mobile App
 • นำรูปภาพไปสร้างโมเดลจำแนกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก (Image Classification) หรือประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ตรวจสอบรูปภาพสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับแจ้งมา ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ใช่หรือไม่ (Image Classification or Object detection)

สอบถามข้อมูลได้ที่
email: traffyteam@gmail.com
LINE ID : @fonduehelp
โทรศัพท์: 086-901-6124

Traffy UD API แสดงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

API  นี้สำหรับแสดงและค้นหาข้อมูลการแจ้งที่มีอยู่ในระบบ

Resource URL

https://publicapi.traffy.in.th/ud/search?type=ทางลาด&offset=5

Resource Information

Response formatsJSON
Requests limit per minute100

Parameters

NameRequiredDescriptionDefault ValueExample
typerequireชื่อประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ทางลาด, ห้องน้ำ, ป้ายสัญลักษณ์, ที่จอดรถ, ศูนย์บริการtype=ทางลาด
nameoptionalคำค้น ที่ต้องการค้นหาname=ห้องน้ำ
offsetoptionalกำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูล0offset=5

Example Response

{
 status: true,
 total: 616,
 results: [
  {
   name: "ทางลาด ด้านหลัง ชั้น 1",
   zone: "back-mid",
   coords: [
    "100.59885419905",
    "13.880208465486"
   ],
   type: "ทางลาด",
   org: "ปั้มน้ำมันปตท",
   floors: "1",
   photo: "https://storage.googleapis.com/traffy_public_bucket/chat-bot-img/thaithealth-photos/14569783815136.jpeg",
   timestamp: "2021-08-14 06:49:04.714434+00"
  },
  {
   name: "ทางลาด ติดถนนด้านหน้า ชั้น 1",
   zone: "front-mid",
   coords: [
    "100.60073107481",
    "13.882399300489"
   ],
   type: "ทางลาด",
   org: "BTS Phahon Yothin 59 (N18) (BTS พหลโยธิน 59)",
   floors: "1",
   photo: "https://storage.googleapis.com/traffy_public_bucket/chat-bot-img/thaithealth-photos/14569703279052.jpeg",
   timestamp: "2021-08-14 06:29:10.687917+00"
  }
 ]
}

แสดงข้อมูลสิ่งอำนวยบความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบนแผนที่ออนไลน์ https://ud.traffy.in.th/

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยระดับนักเรียน: ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)ระดับนิสิตและนักศึกษา: อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี)
 • สมาชิก จำนวน 1-3 คน (ชื่อไม่ซ้ำในทีมอื่น) และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน สังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • ส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านการรับรองจากที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
 • หากร่วมการแข่งขัน YSC 2022 แล้ว ไม่สามารถสมัคร NSC 2022 ได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและลงทะเบียนผ่านระบบ “GENA” ได้ที่ https://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/login.php พร้อมติดตามข่าวสารการแข่งขันที่ Facebook: National Software Contest – NSC Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line QR Code (Group name: NSC-GENA)