จ.ตรัง2

Kickoff Traffy Fondue จ.ตรัง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา