ศอ.บต2

Kickoff Traffy Fondue ศอ.บต.

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue” ให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ เมื่อ 15-16 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมอบรมเข้าร่วม เช่น ตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 50 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาพื้นฐานคล้ายคลึงกับพื้นที่อื่นๆในการบริหารจัดการที่ล่าช้า ซ้ำซ้อน ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาไม่ชัดเจน เนื่องจากมีประชากรมากกว่าทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเพิ่มเติมคือปัญหาความไม่สงบเกิดขึ้นที่ทับถมจากปัญหาพื้นฐาน เพราะฉะนั้นประชาชนจึงมีความเดือดร้อน มีความทุกข์ ทั้งมิติของสาธารณูปโภค สาธารณภัย หากมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้สามารถตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนได้ ศอ.บต. ยินดีและพร้อมสนับสนุน เมื่อเห็นนวัตกรรมที่เป็นแพลตฟอร์มในการรับเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่า traffy fondue ถือเป็นสิ่งที่ดี จึงมีความตั้งใจอยากให้นำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพราะเป็นงานวิจัยระดับชาติที่ได้รับการยอมรับ หากมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วทำให้ความทุกข์ร้อนของประชาชนได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยงานภาครัฐอย่างรวดเร็ว และได้รับการแก้ไข มีความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะทำให้เงื่อนไขต่างๆในพื้นที่ลดลง หากมีกลไกในระบบดิจิทัลที่เป็นสมัยใหม่ ที่เป็นเรียลไทม์ บอกพิกัดที่อยู่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจน ศอ.บต.พร้อมและยินดีจะทำและไม่รอช้าที่จะมาดำเนินการในพื้นที่