จ.ลำปาง2

Kickoff Traffy Fondue จ.ลำปาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue จังหวัดลำปาง โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปางได้เล็งเห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จึงได้นำระบบดังกล่าวมาใช้งาน

ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามสภาพปัญหาตามเวลาจริง จนจบกระบวนการแก้ไข มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้ให้บริการไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับการอบรมในวันนี้ มีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Traffy Fondue ของหน่วยงาน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน