จ.สระบุรี2

Kickoff Traffy Fondue จ.สระบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ในการจัดอบรมการใช้งานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาใช้รับแจ้งปัญหาเมืองหรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากประชาชนผ่าน LINE: @traffyfondue และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue หรือผ่านเว็บไชต์ citydata.traffy.in.th หรือผ่าน LINE Fondue Manager ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี