จ.สมุทรปราการ

Kickoff Traffy Fondue* จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับอปท. และหน่วยงานส่วนราชการ

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ “Smart ดำรงธรรม” สมุทรปราการ ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue จัดสัมมนาระหว่างที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม บี โรงแรมเมเปิล กรุงเทพมหานคร