จ.เพชรบูรณ์

ท่านท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับอปท.

เมื่อวันที่ 10-13 ม.ค. 66 นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับอปท. จำนวน 127 หน่วยงานทั้งจังหวัด ณ โรงแรมบูรพา จ.เพชรบูรณ์