Timeline of Traffy Fondue

2022
01/12/2022

อำนาจอยู่ในมือทุกคนแล้วใครเจอปัญหาถนนพัง ทางเท้าเป็นหลุม ป้ายปังทางเดิน ไฟถนนไม่ติด แจ้งได้ผ่าน LINE @traffyfondue

01/12/2022

อบรมคณาจารย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล เพื่อขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue สู่เทศบาล อบต.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

01/04/2022

พบทางเท้าพัง เจอถนนเป็นหลุม ฯลฯ แจ้งผ่านไลน์ @traffyfondue พร้อมส่งปัญหาไปถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง

2021
12/30/2021

สวทช. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 สังคมดีเมืองน่าอยู่ด้วย “Traffy Fondue” นวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

12/29/2021

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เชิญชวนร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุผ่านไลน์เมืองใจดี @jaideecity


ร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุผ่านไลน์เมืองใจดี @jaideecity (https://lin.ee/HGFEPND) ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ traffy.in.th/4j

12/27/2021

เข้าพบท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนจัดฝึกอบรมใช้งาน Traffy Fondue ขยายผลไปยังเทศบาล อบต. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

12/23/2021

กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุมัติสิทธิบัตร “ระบบและวิธีการคาดการณ์ระดับความติดขัดสภาพจราจรโดยใช้วิธีการวัดความคล้ายของระดับความติดขัดสภาพจราจร”

12/22/2021

อบรม “การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตโดยภาคประชาชน ด้วยระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดู)” ในค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

12/22/2021

เสียงจากผู้แจ้งเมื่อได้ลองใช้ “ฟ้องดู” (Fondue)

12/16/2021

ข่าวในนิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. แพลตฟอร์ม “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ลดพึ่งพาผู้อื่น