สอบถามขั้นตอนการใช้งานระบบ Traffy Fondue ได้ที่นี่