คู่มือการฝึกอบรม Fondue

คู่มือการฝึกอบรม Traffy Fondue สำหรับหน่วยงาน

1. แนะนำระบบ Traffy Fondue

2. คู่มือสอนการใช้งานระบบ Traffy Fondue

traffyteam@gmail.com
LINE ID : @fonduehelp
โทรศัพท์: 086-901-6124

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.