Questions&Answersเริ่มต้นการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับประชาชนทำอย่างไร ?
pitiphum Staff asked 1 month ago

4 ขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับประชาชน ทำได้ง่าย ๆ เริ่มจาก

  1. สแกน QR Code ประจำหน่วยงาน
  2. คุยกับ LINE Chatbot
  3. รับป้ายยืนยันสถานะการแจ้ง
  4. รอรับแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการแจ้งปัญหา ได้ที่
วิดีโอสอนการแจ้งปัญหาผ่าน LINE @TraffyFondue หรือศึกษาขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งาน Traffy Fondue สำหรับประชาชนได้ที่ https://www.traffy.in.th/?page_id=2284

ขอบคุณครับ

Your Answer